הכשרה לבדיקת נאותות טכנולוגית

הכשרה לבדיקת נאותות טכנולוגית

זוהי הכשרה ייחודית וחדשנית של מכללת "אפקה" אליה מתקבלים קבוצה נבחרת של סטודנטים, הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם לתואר, שהתקבלו לתוכנית "אתגרים", תוכנית המצטיינים של המכללה  בכל קשת הסוגים של התעשיה קיים צורך מתמיד ביזמות כתנאי לניהול העתיד של יישויות מסחריות כדי להציע ערך ולהוביל שוק הכשרה זו  מקנה כלים ומתודולוגיות להנחלת יזמות וחדשנות בארגון גדול וקטן ומלמדת שיטה לייצור מיזמים חדשניים: חיזוי מגמות משנות חוקי משחק, הבנת משמעותן (סיכונים והזדמנויות) לשוק המעשי וישומן כאסטרטגיה.

ההכשרה מקנה כלים לזיהוי צורך בחדשנות חיצונית, כלים ותהליכים לבדיקה רב-מימדית של נאותות (טכנולוגית, עיסקית, מוצרית, ארגונית וכד'). והבנת השיקולים והדילמות בקבלת החלטות לקביעת חדשנות כאסטרטגיה, עם דוגמאות מתחומים שונים.