מועצת המחקר

מועצת המחקר במכללת אפקה משמשת  כ"וועד המנהל" של רשות המחקר, ועוסקת בגיבוש מדיניות המכללה בנושאי מחקר.

חברי המועצה ממונים על ידי נשיא המכללה וכוללים את סגן הנשיא  לפיתוח ושישה חברי סגל אקדמי, המייצגים את המחלקות האקדמיות הפועלות במכללה: שישה בתואר ראשון וארבעה בתואר שני.

ראש רשות המחקר ומנהלת רשות המחקר משתתפים באופן קבוע בישיבותיה של מועצת המחקר.

מועצת המחקר מתכנסת לפחות אחת לחצי שנה ובהתאם לצרכים המתעוררים במהלך הפעילות השוטפת.