אודות רשות המחקר

מכללת אפקה מטפחת תרבות מחקרית כתשתית לחדשנות ולפתיחות מחשבתית. במסגרת זו, פועלת רשות המחקר כגוף ייעודי לקידום הפעילות המחקרית במכללה התומך בחברי סגל וסטודנטים שעוסקים בחקר נושאים המצויים בחזית המדע והטכנולוגיה.

רשות המחקר מורכבת מראש רשות המחקר ומנהלת רשות המחקר.

פעילותה של רשות המחקר תורמת רבות להעמקת קשרי המכללה עם גורמים מובילים באקדמיה ובתעשייה, ולמיצובה של המכללה כמוסד מוביל בתחומו. במכללת אפקה נערכים מחקרים במגוון רחב של תחומים, חלקם מתפרסמים בעיתונות המקצועית הבינלאומית.

מטרותיה של רשות המחקר מבוססות על תפיסת החדשנות של המכללה, וכוללות בין היתר:

  •  טיפוח פעילות מחקרית בקרב חברי סגל המכללה
  •  הרחבת הפעילות המחקרית של המכללה והעמקתה באמצעות הקמת מרכזי מחקר ייעודיים (Afeka Centers)
  •  מיצוב גבוה של המכללה בתחום המחקר
  •  עידוד שיתוף פעולה מחקרי בין חברי הסגל במכללה, כמו גם בינם ובין חוקרים במוסדות אקדמיים אחרים ובתעשייה 


רשות המחקר במכללת אפקה תומכת בחוקרים במגוון היבטים מנהליים וכספיים, לרבות:

  •  איסוף מידע על קרנות מחקר ומקורות מימון פוטנציאליים, והפצת המידע בקרב חברי הסגל
  •  הנחיית החוקרים ביחס לנהלי קרנות המחקר
  •  קיום מפגשים עם נציגים מטעם גופים מממנים שונים
  •  סיוע בהגשת הצעות מחקר לגופים מממנים, לרבות טיפול בנושאים הנדרשים במהלך תקופת ההתקשרות (התקשרות חוזית, דו"חות כספיים ומדעיים וכיו"ב)

 

על מנת לספק לחוקרים סביבת עבודה חדשנית ותומכת, משקיעה מכללת אפקה משאבים רבים ברכישת כלים וציוד ובבניית תשתיות מתאימות, המאפשרים שיתוף פעולה פורה בין החוקרים מהדיסציפלינות השונות.  

למידע נוסף ניתן לפנות אל צוות רשות המחקר של אפקה:

רכזת מחקר ופיתוח, אורית ברגר:

oritb@afeka.ac.il

03-7688610