סקרי תעסוקת בוגרים

סקרי תעסוקת בוגרים

המרכז לקריירה בהנדסה והקשר לבוגרי אפקה

המרכז לקריירה בהנדסה ממשיך ללוות את בוגרי אפקה גם בשלבי התפתחות מתקדמים של  הקריירה המקצועית במתן שירותי ייעוץ בצמתים בהם נדרשים לקבל החלטות בנושאי קריירה.
הבוגרים המתפתחים בקריירות בתחומי הניהול וההנדסה והופכים למנהלים מגייסים ומהווים מקור משמעותי וחשוב למשרות המתפרסמות לבוגרים חדשים.
אחת לשנתיים מקיים המרכז לקריירה בהנדסה סקר תעסוקת בוגרים שמטרתו שמירת הקשר עם הבוגרים ואיסוף מידע על השתלבות הבוגרים בשוק, נתוני שכר, השתלבות בלימודי לתארים מתקדמים ועוד.
לדף הנטוורקינג של סטודנטים ובוגרי אפקה בלינקדאין >>

סקר בוגרים 2015סקר בוגרים 2013

להלן עיקרי הממצאים: 98% מהבוגרים שאותרו השיבו לסקר, כש 95% מהם מועסקים. 84% מבין המשיבים העידו כי הם עוסקים בתחום לימודיהם. בהתחשב במשבר הכלכלי הנוכחי, נתוני התעסוקה של הבוגרים גבוהים יחסית. ממוצע שכר בוגרי אפקה גבוה בהשוואה לממוצע שכר מהנדסים בשוק העבודה, בשנת עבודתם הראשונה לאחר סיום התואר. בוגרי אפקה השתלבו בתעשיית ההיי טק, התעשייה הביטחונית ובתעשיות המסורתיות, בתפקידי מפתח במשרות ניהול, פיתוח, הנדסת מערכת ובקרת איכות. 14.5% מבוגרי אפקה לומדים לתואר שני.

קובץ להורדה

סקר בוגרים 2011

להלן עיקרי הממצאים: 98% מהבוגרים שאותרו השיבו לסקר, כש 96% מהם מועסקים. 85% מבין המשיבים העידו כי הם עוסקים בתחום לימודיהם. בהתחשב במשבר הכלכלי הנוכחי, נתוני התעסוקה של הבוגרים גבוהים יחסית. ממוצע שכר בוגרי אפקה גבוה בהשוואה לממוצע שכר מהנדסים בשוק העבודה, בשנת עבודתם הראשונה לאחר סיום התואר. בוגרי אפקה השתלבו בתעשיית ההיי טק, התעשייה הביטחונית ובתעשיות המסורתיות, בתפקידי מפתח במשרות ניהול, פיתוח, הנדסת מערכת ובקרת איכות. 14.5% מבוגרי אפקה לומדים לתואר שני.


קובץ להורדה

סקר בוגרים 2009


קובץ להורדה

סקר בוגרים 2007


קובץ להורדה

אחת לשנתיים מבצעת המכללה באמצעות המרכז לקריירה בהנדסה, סקר תעסוקת בוגרים. בסקר נשאלים הבוגרים אודות מקום עבודתם, תפקידם, נתוני השכר ולימודי המשך. המטרות העיקריות של הסקר הינן קבלת תמונת מצב אודות השתלבות הבוגרים בשוק העבודה ובעולם האקדמי, אמצעי ליצירת קשר עם הבוגרים ולשמירה עליו לאחר סיום התואר, קבלת משוב על תוכניות הלימוד, הרחבת מאגר המעסיקים באמצעות בוגרים, שתפסו עמדות מפתח בשוק העבודה וסיוע בהכוונה תעסוקתית לבוגרים הזקוקים לכך. הנתונים שהתקבלו בסקר 2007, מעידים על כך שכ- 85% מבוגרי המכללה מועסקים בתחום לימודיהם.