המרכז לקריירה בהנדסה

המרכז לקריירה בהנדסה
גב' עינת חצבני

דבר מנהלת המרכז לקריירה
גב' עינת חצבני

מטרת המרכז לקריירה בהנדסה במכללת אפקה לסייע לסטודנטים ובוגרי המכללה במציאת עבודה בתחום הלימוד, באמצעות השתתפות בסדנאות מקצועיות ופגישות אישיות, תוך חשיפה מקסימלית לשוק העבודה, למעסיקים פוטנציאליים ופיתוח קריירה אופטימלית.

בזכות הידע שנצבר עם השנים במרכז לקריירה בהנדסה פותחו מודלים בתחומי ניהול קריירה היחודיים לתחומי ההנדסה ונלמדים כחלק בלתי נפרד מהתהליך הייעוץ שעוברים הסטודנטים והבוגרים במרכז לקריירה בהנדסה.

תהליך הייעוץ כולל גם ניתוחי שוק, ניתוחי עיסוק ותפקידים רלוונטיים בתחומי ההנדסה הנלמדים באפקה, תוך השמת הדגשים על המאפיינים המיוחדים של שוק הסטודנטים והבוגרים באפקה, הנדרשים למצוא את הניסיון הראשון שלהם בשוק העבודה.