אודות התכנית


Some description

אודות MeDTekMeDTeK היא תוכנית יוקרתית ומאתגרת המשותפת למכללת אפקה להנדסה ולמרכז הרפואי רבין, מוסדות מובילים בתחומי הטכנולוגיה והרפואה. התוכנית מאפשרת למשתתפים להתנסות בחוויה השלימה של גיבוש ומימוש רעיון כמענה לצורך רפואי. משלב העלאת רעיונות וסינונם, דרך חשיפה והתנסות בכלים מעשיים להקמת מיזם טכנולוגי רפואי, ולמעוניינים, אף קידום המיזם לשלבים הבאים.


Some description


מטרות התוכנית:

  • התוכנית תחשוף את המשתתפים בה להיבטים הקשורים בפיתוח טכנולוגיות רפואיות, אליהם הם לא נחשפים במסגרת עבודתם או לימודיהם, ובכך תקנה להם כישורים ודפוסי חשיבה של חדשנות ויזמות, שיעצימו אותם בעבודתם היום-יומית.
  • התוכנית נותנת הזדמנות להכיר קולגות מתחום הטכנולוגיות הרפואיות, ולגבש צוות הטרוגני שיקדם רעיונות כסיס להקמת מיזם או הגשת בקשת מענק מחקר. 
  • לסטודנטים שיתקבלו לתוכנית, ההשתתפות תקנה ניסיון מעשי רב ערך להתפתחות האישית והמקצועית ומרכיב משמעותי בקורות החיים שלהם.
קהל יעד:

התוכנית מיועדת למהנדסים, סטודנטים להנדסה (מסוף השנה השלישית ללימודיהם), רופאים, חוקרים וקלינאים, אשר מבקשים להתנסות בהתמודדות עם האתגרים המגוונים שבפיתוח טכנולוגיות רפואיות, ומוכנים להקדיש מזמנם ומרצם למטרה זו.

פרטי וסילבוס התוכנית>>
מרצים וצוות התוכנית>> 

התוכנית תפתח בחודש נובמבר 2019 | ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום

להגשת מועמדות ולפרטים נוספים AfEnt@afeka.ac.il