מחזור ראשון – יולי 2016

AFEX – ROUND 1 – Venture List