גב' אלה מרקמן זמיר

סגל ההוראה  • סטטיסטיקה של גוף קשיח 
  • דינמיקה של גוף קשיח
  • מעבדת חוזק ותכונות החומר
  • דינמיקה של כלי רכב