פרופ' דליה פישלוב ראש היחידה למתמטיקה

סגל ההוראה

רקע אקדמי

Ph.D  במתמטיקה שימושית, אוניברסיטת תל אביב.

Post-Doc במחלקה למתמטיקה, Berkeley, ארה"ב.

רקע מקצועי

לפרופ' פישלוב נסיון בתעשייה בחברה פיננסית, הוראה באוניברסיטת תל אביב, ברקלי ובמכללת אפקה.

  • משוואות דיפרנציאליות חלקיות
  • משוואות דיפרנציאליות רגילות
  • אנליזה נומרית
  • אנליזה הרמונית

עבודות המחקר של פרופ' פישלוב מתמקדת בשיטות נומריות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות