גב' שיר סברוני גב' שיר סברוני

סגל ההוראה  • מבוא (מכינה) מתמטיקה
  • מבוא (מכינה) מתמטיקה - רענון
  • חשבון דיפנציאלי אינטגרלי 1
  • חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
  • אלגברה ליניארית
  • משוואות דיפרנציאליות רגילות