גב' קרן כליף גב' קרן כליף

סגל ההוראההוראה

מבוא למדעי המחשב
מבוא לתכנות מערכות
תכנות מונחה עצמים
סדנא בתכנות מונחה עצמים ++C
תכנות ברשת עם JAVA
מבוא לתכנות
מבוא לתכנות ג'אבה