מר מיקי לבנת

סגל ההוראה  • תקשורת מחשבים לתוכנה
  • תקשורת מחשבים
  • מערכות תוכנה זמן אמת
  • רשתות תקשורת ודיבור
  • רשתות תקשורת
  • מעבדת בקרה להנדסה מכנית