מר בנימין מלי

סגל ההוראה

Academic Background

M.Sc. Electrical Engineering, Technion, Haifa, Israel, 2000 

B.Sc. Electrical Engineering, Technion, Haifa, Israel, 1992

Professional Background


18 years (1992-2009) in the Israeli High-Tech Industry.
Development of technical solutions for "Cutting-Edge" projects.

Major Fields:
* Medical Imaging, (Medivision, Medigus). 
* Fiber-Optics Communication, (Fibronix, ECI Telecom, Kerenix, ColorChip). 
* Infra-Red Applications, (CI Systems). 
* Micro-Electronics, (Applied-Materials).  

הוראה

  • שדות וגלים אלקטורמגנטיים 
  • קווי תמסורת מיקרו גלים וקרינה
  • נושאים מתקדמים באלקטרומגנטיות
  • מעבדה ותיב"ם מעגלים אנלוגיים

Research

*Electromagnetics
*Interaction between Free Electron Beams and Microwave Radiation