מר אלכסדר אולבינסקי

סגל ההוראה
מעבדת פיזיקה מכניקה
מעבדת פיזיקה חשמל
פיזיקה מכניקה
פיזיקה חשמל