עו"ד קרן בן חיים דקאנית הסטודנטים ורכזת לימודים כלליים

סגל ההוראה

הוראה 

כלכלה הנדסית
חשבונאות ותמחיר