גב' מורן הנובר מנהלת לשכת נשיא

סגל ההוראה

רקע אקדמי

תואר ראשון במינהל ומדיניות ציבורית.