מרים שיצר

סגל ההוראה

רקע אקדמי

מרים שיצר בעלת תואר ראשון (שפות והוראה) ותאר שני (תקשורת) מאוניברסיטאות בארה"ב. עלתה ארצה ב-1968. 2010-2013 לימודים לקראת תואר שלישי (Ph.D ) בספרות אנגלית מאוניברסיטת בר-אילן. בעלת תעודה במתורגמנות (עברית-אנגלית אנגלית-עברית) מאוניברסיטת בר-אילן

Miriam Schutzer earned her undergraduate BA degree (languages and education) and MSC degree (communication) from universities in the United States. She made Aliya in 1968. Between 2010 and 2013 she continued studies toward a PhD degree in English literature at Bar Ilan University. Ms Schutzer also has a diploma in English-Hebrew; Hebrew-English translation from Bar Ilan University.

רקע מקצועי

שנים רבות מלמדת קורסי אנגלית ברמות שונות במכללה. ב-1998 הקימה את היחידה ללימודי אנגלית באפקה ועמדה בראשה במשך כ 15 שנה. בנוסף, כתבה ולימדה קורס בשפה האנגלית בלימודים כלליים: "הסטוריה של הטכנולוגיה". בעבר שמשה כרכזת לימודי האנגלית בבית הספר לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה.

Ms. Schutzer has been teaching English language courses of all levels at Afeka for many years. In 1998 she established the English language unit at Afeka and was its head for 15 years. Miriam also created and taught a general studies course given in English: “A History of Technology.” In the past, Miriam served as the coordinator of the English courses at the School of Technology of the Open University.