ד"ר קרן חריזמן

סגל ההוראה

רקע אקדמי

דר' קרן חריזמן הינה בעלת תואר שלישי בבלשנות מהמחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר אילן. כמו כן ביצעה דר' חריזמן השתלמות בתר דוקטורית במחלקה לאנגלית באוניברסיטת היינריך-היינה בגרמניה. דר' חריזמן מתמחה בסמנטיקה לוגית-פורמלית ובימים אלה עובדת על פרויקט מחקרי בתחום הממשק בין מורפולוגיה לסמנטיקה. במסגרת פרויקט זה היא חוקרת מגוון מורפמות המשמשות לביטוי ספירה ומדידה. דר' חריזמן מגלה עניין רב בדקדוק פדגוגי וסבורה כי הבנה עמוקה יותר של ההיבטים התיאורטיים של דקדוק תורמת רבות לפיתוח שיטות הוראה אפקטיביות.

Dr. Keren Khrizman is a linguist working on the semantics of natural languages. She earned her Ph.d. degree in linguistics from the Department of English Literature and Linguistics at Bar Ilan University and was a post-doctoral fellow at the Department of Linguistics at Heinrich-Heine University in Germany. Presently, Dr. Khrizman is working on a research project in the semantics-morphology interface in which she explores a range of morphemes expressing counting and measuring operations in different languages. Dr. Khrizman is also interested in pedagogical grammar and strongly believes that a sufficiently deep understanding of the theoretical aspects of grammar is crucial for developing successful language teaching methods.

  • אנגלית מתקדמים 2
  • Advance English 2

Research fields: Formal semantics, syntax-semantics interface, semantics- morphology interface, Slavic linguistics Research topics: Verbal aspect Genitive case Numeral nominal constructions in Russian and English Morphologically complex measuring and counting expressions in Russian Diminutive morphemes and the semantics of counting and individuation.

  • Khrizman, Keren. 2016. Functional unit classifiers in non-classifier Russian. In: Rothstein, Susan & Jurģis Šķilters (eds.). The Baltic international yearbook of cognition, logic and communication, vol. 11, Number: Cognitive semantics and crosslinguistic approaches, 1-48. Kansas: New Prairie Press
  • Khrizman, Keren, Fred Landman, Suzi Lima, Susan Rothstein and Brigitta R. Schvarcz.  2015. Portion readings are count readings, not measure readings. In: Brochhagen, Thomas, Floris Roelofsen & Nadine Theiler (eds.). Proceedings of the 20th Amsterdam Colloquium 2015
  • Khrizman, Keren and Susan Rothstein. 2015. Russian approximative inversion as a measure construction. In: Zybatow, Gerhild , Petr Biskup, Marcel Guhl, Claudia Hurtig, Olav Mueller-Reichau & Maria Yastrebova (eds.). Slavic grammar from a formal perspective. The 10th anniversary FDSL conference, Leipzig 2013, Linguistik International 35, 259-272. Frankfurt am Mein: Peter Lang Edition
  • Khrizman, Keren. (to appear). The Cardinal/collective alternation in Russian numerals. In: Costa, Peter, Teodora Radeva-Bork, Lilia Schürcks, Nadine Thielemann and Vladislava Maria Warditz (eds.).  Current Developments in Slavic Linguistics. Twenty Years After (based on selected papers from FDSL 11).325-338. Berlin: Peter Lang
  • Khrizman, Keren. 2014. Genitive case and aspect in Russian. In: Chapman, Cassandra, Olena Kit & Ivona Kučerova (eds.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The McMaster Meeting 2013, pp. 184- 204. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications