ד"ר זויה גורדון

סגל ההוראה  • תורת הזרימה 1
  • נושאים מתקדמים בחוזק חומרים
  • מכניקת הזורמים
  • זרימה מתקדמת ויישומיה הרפואיים
  • שיטות חישוביות בהנדסה