ד"ר זהבה בלכמן

סגל ההוראההוראה
פיזיולוגיה למהנדסים
מבוא לטכנולוגיה רפואית
מעבדה במכניקה רפואית
סמינריון בהנדסה רפואית
חשיפה לתעשיה ולמרכזיים הרפואיים
מעבדת פיזיקה מכניקה