ד"ר בר לוקיאנוב ולדימיר

סגל ההוראה

  • חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1
  • חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
  • אלגברה ליניארית
  • מתמטיקה בדידה