ד"ר שי רוזנס

סגל ההוראה

רקע אקדמי

Ph.D, מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת Coventry באנגליה, ובוגר ומוסמך של אוניברסיטת תל אביב. בפעילותו האקדמית היה ד"ר רוזנס שותף למחקר ופיתוח בארגוני מחקר בינלאומיים ופרסם מאמרים מדעיים בכתבי עת ובכנסים בינלאומיים. כמו כן, שימש כחוקר במוסד הטכניון למחקר ופיתוח, וכיום משמש גם כמרצה מן החוץ בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

רקע מקצועי

במהלך הקרירה המקצועית שימש ד"ר רוזנס כיועץ לתעשייה ולארגונים גדולים במגוון תחומים וייסד את מרכז אפקה להנדסה וניהול השירות (ACSEM).

הוראה

  • פיתוח השירות החדש
  • ניהול פרויקטים
  • חקר עבודה:מדידות ביצועים ושיפור שיטות
  • יסודות כלכלה הנדסית

Publications

Books, Edited Books

S. Rozenes , Y Cohen, Editors,  Handbook of Research on Strategic Alliances and Value Co-Creation in the Service Industry, IGI Global, 2017.

Chapters in Books

S. Rozenes , Y Cohen” Value Co-Creation Approach for Improving Performance of Outsourced Projects” in S. Rozenes, Y Cohen (ed) Strategic Alliance and Value Co-Creation in the Service Industry, Ch. 9, IGI Global,2017

S. Rozenes, “How to control a project within a Small Medium Enterprise” in M. Rochon (ed) Managing small business the contemporary environment, Ch 4 pp. 106-116  ,Eurolink, 2012

S. Rozenes, “The Impact of Project Management Methodologies on Project Performance “, in  J. Wang (ed) , Perspectives and Techniques for Improving Information Technology Project Management, ch 2, pp. 14-23,  IGI Global, 2012.

Peer reviewed papers

Ratnovsky, S. Rozenes , P. Halpern, ” Statistical Learning Methodologies and Admission Prediction in an Emergency Department” ,  Australasian Emergency Care, Accepted for publication

S. Cohen Kashi, S. Rozenes, I. Ben-Gal ," Project Management Monitoring based on Expected Duration Entropy “ , Entropy , vol. 22, No. 8, pp. 905-930 , 2020.

A. Ratnovsky, S. Rozenes , P. Halpern, ”Establishment of a Unified Quality Indicators System to Increase the Effectiveness of Emergency Departments in Israel” , International Journal of Information Systems and Social Change, vol. 10, No. 4, pp. 1-11 , 2019.

Y. Cohen, S. Rozenes, “Demand Biorhythm Estimation for Setting Service Capacity”, International Journal of Information Systems and Social Change vol. 9, No. 4, pp. 30- 44, 2018.

R. Zagorie, S. Rozenes “How to Increase Citizen Satisfaction within Municipal Services, an Israeli case study”. International Journal of Society Systems Science, Vol 9 No. 4, pp. 301-318, 2017.

S. Heilbrunn, N. Rabin, S. Rozenes " Detecting mutual configurations of applied planning strategies and performances in small and medium sized businesses with kernel based machine learning method”. Applied Soft Computing, Vol 2, No.2, pp. 232–241, 2017.

Y. Cohen, S. Rozenes " Improving operational measures in a financial institute call center: a case study", Brazilian Journal of Operations & Production Management, Vol. 14, No.2 ,pp. 204-209, 2017.

Y. Cohen, S. Rozenes ,R. Horwitz “Integrating Strategic Considerations and Value Co-Creation in Project Management" Universal Journal of Management, Vol. 5,No.2, pp. 94-99, 2017.

Y. Cohen, S. Rozenes "Optimizing Group Waiting Time in Service System with Learning Effect", International Journal of Business Analytics, Vol 4 No. 1, pp. 18-35, 2017.

S. Rozenes, I. Kukliansky, G. Vitner  "The impact of an enterprise resource planning  implementation success on organizational performance", International Journal of  Data Analysis Techniques and Strategies, Vol. 4, No. 3, pp 348-361,2014.

S. Rozenes, I. Kukliansky  “An Innovative Design Approach  to New Service Development Learning Processes “, International Journal of Information Systems in the Service Sector, Vol 6, No. 4, 2014.

S. Rozenes, I. Kukliansky "An embedded approach for project management learning process", International Journal of Information Technology Project Management, Vol. 4, No.4 , pp. 38-49, 2013.

Y. Bukchin, S. Rozenes,” A multi-objective approach for decision making during the project life cycle”, International Journal of Project Organisation and Management, Vol. 3, No.2,  pp. 184 – 203, 2011.

S. Rozenes,. I. Kukliansky, G. Vitner , " Predicting a successful ERP implementation: Empirical results”,  International Journal of Decision Sciences  Vol.2, Vol.2 , pp. 109-122, 2011.

S. Heilbrunn , S. Rozenes, G. Vitner.”DEA" based Taxonomy to map successful SME's.”, International Journal of Business and Social Science, Vol.2 ,No 2, pp. 232 – 241, 2011.

S. Rozenes,”The Impact of Project Management Methodologies on Project Performance”, International Journal of Information Technology Project Management, Vol. 2, No 2 pp. 64-73, 2011.

S. Rozenes, “Enterprise Integration within an Educational Simulator”, International Journal of Decision Sciences. Vol.1, No 1, pp. 79-88, 2010.

S. Rozenes, G. Vitner, "Multidimensional Project Control System Implementation Methodology", International Journal of Project Organisation and Management, Vol. 2, No. 1, pp 40- 60, 2010.

S. Rozenes, G Vitner ,”The training methodology of a Project Management Office (PMO)”, Industrial and Commercial Training., Vol. 41, No. 1, pp 36-42, 2009. 

G. Vitner, S. Rozenes, "Final-year projects as a major element in the IE curriculum", 2009, European Journal of Engineering Education, Vol. 34, No. 6, pp 587-592, 2009.

S. Rozenes, G. Vitner , S. Spraggett , “Project Control: Literature Review”, Project Management Journal, vol. 37, No. 4,pp.5-14, 2006.  

G. Vitner, S. Rozenes, S.Spraggett, “Using data envelope analysis to compare project efficiency in a multi-project environment”, International Journal of Project Management, vol. 24, pp 323-329, 2006.  

S. Rozenes, G. Vitner, S. Spraggett, “MPCS: Multidimensional Project Control System”, International Journal of Project Management, vol. 22, pp. 109-118, 2004.

Papers and Abstracts - Proceedings of Conferences

R. Zagorie, S. Rozenes, Y. Cohen . Customer Satisfaction from Inner-City Services: A Case Study. In: Za S., Drăgoicea M., Cavallari M., (Eds.) Exploring Services Science - Lecture Notes in Business Information Processing, Springer pp. 409-420, 2017  

Y.Cohen, S. Rozenes, M. Golan, E. Perel “Common service demand pattern for service capacity planning”, XXII International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, International IISE Conference 2016, San-Sebastian, Spain, pp. 191- 198 ,2016.

Y. Cohen , S. Rozenes, M. Faccio , “Modeling a Manager’s Work as a Service Activity.” In: Borangiu T., Drăgoicea M., Nóvoa H., (Eds.) Exploring Services Science - Lecture Notes in Business Information Processing  , Springer pp. 384-391, 2016  

Y. Cohen ,S. Rozenes, M. Faccio “Determining Manager's Load and Control Span by Modeling Management as a Service Activity” Proceedings of the International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Sciences  and Operations Research (SMRLO), Israel, 2016

Y. Cohen ,S.  Rozenes, O. Zwikael “ Dynamic Strategic Planning in Project Management: Optimizing Project's Value”, Proceedings of the 24th  Industrial & Systems Engineering Research Conference (ISERC); Nashville, USA; 2015.

S. Rozenes, I. Kukliansy ” The Contextual Learning Approach in Engineering Education”, First International Conference on Higher Education Advances (HEAd’15). Universitat Politècnica de València,Valencia, Spain, 2015.

S. Rozenes "The service triangle " Proceedings of the ISCMA Conference, Israel, 2014.

S. Rozenes "The importance of service management", Proceedings of the 18 th Industrial Engineering & Management Conference, Israel, 2014.

S. Rozenes, I. Kukliansky " Implementing Hands-On Experience in New Service Development Learning Processes" Proceeding of the 15th   Biennial Conference of the European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI),  Munich, Germany, 2013.

S. Rozenes & I. Kukliansky,” Implementing hands-on experience in project management education”, Proceeding of the 14 th  Biennial Conference of the European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI). Exeter, England , 2011.

S. Rozenes, I. Kukliansky , G. Vitner  “How to strive towards a successful ERP implementation: Empirical results” , Proceeding of the 3rd  Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Nicosia, Cyprus, 2010. 

A.Shtub , S. Rozenes  “Does project management methodology improve project performance? – a case study”,  Proceedings of the 11th  International Workshop on Project management and Scheduling, Istanbul, Turkey, 2008.

S. Rozenes, “A multidimensional control system as an updating tool to achieve  project's aims and objectives”, Proceeding of the 12th  Israel conference on project management, Israel, 2008.

S. Rozenes, "How to control a project – a multidimensional answer”, Proceedings of the 8th  International Conference on The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprise, pp. 87-92,  Hungary, 2006.

S. Rozenes, “The use of an educational ERP simulator”,  Proceedings of the 14 th  International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Canada, 2004.

R. Shalev, O. Keter, Y. Ashur, S. Rozenes, “Implementing the PMBoK Methodology in an Agricultural Project” , Proceedings of the 13 th Industrial Engineering & Management Conference, Israel, 2004.

S. Rozenes, G. Vitner, S. Spraggett, “MPCS: Multidimensional Project Control System”, Proceedings of the 17 th International Conference on Production Research, USA, 2003.

S. Rozenes, G. Vitner , S. Spraggett, “Measuring efficiency of projects in SME organizations”, Proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 03,USA, 2003.

M. Rot, S. Rozenes, R. Spector, ”Implementation of a project management Methodology in IMI”, Proceeding of the 3rd  Israel conference on project management, Israel, 1999.

Y.Ventura, S. Rozenes,”Develop design and implementation of a project management simulator”,  Proceeding of the 2nd  Israel conference on project management, Israel, 1998.

S. Rozenes, “Develop design and implementation of a quality system at an educational institute” , Proceeding of International conference of the Israel Society for Quality, Israel 1994.

 

Technical Reports

A Shtub, S. Rozenes, G. Molcho " Develop new research tools and platforms for common use- Commercial project management tools Capabilities" The Virtual Research Lab for a Knowledge Community in Production -Network of Excellence, 2005 .

A. Shtub, S. Rozenes, G. Molcho " Develop new research tools and platforms for common use- Interact with commercial project management tools " . The Virtual Research Lab for a Knowledge Community in Production -Network of Excellence, 2006. 

תעשייה

ד"ר רוזנס משמש יועץ לתעשייה, ארגונים ציבוריים וממשלתיים שונים. להלן מספר פרויקטים נבחרים:

ארגונים תעשייתיים

yes -  ניתוח תפעול מוקדי השירות בחברה.

Given Imaging Ltd - קיום סדנה לניהול פרויקטים שבאמצעותה הוגדרו תהליכי ניהול הפרויקטים בארגון.

Tadiran Spectralink Ltd - קיום סדנה לניהול פרויקטים שבאמצעותה הוגדרו תהליכי ניהול הפרויקטים בארגון.

ECI Telecom Ltd  – שיפור תהליכי הטמעת מערכות ERP ומיסוד מערכות בקרה.

Bagira Ltd - קיום סדנה לניהול פרויקטים שבאמצעותה הוגדרו תהליכי ניהול הפרויקטים בארגון.

 

ארגונים נותני שירות

Telmap Ltd  - הטמעה והסמכה של נהלי ניהול השירות.

בנק הפועליםבחינת התהליכים התפעוליים.

 

חברות ממשלתיות

חברת החשמל לישראלניהול קורסים וסדנאות לשיפור תהליכי ניהול הפרויקטים בחברה.

התעשייה הצבאית - ניהול קורסים וסדנאות לשיפור תהליכים ניהוליים, הסדנאות תמכו בניהול כללי ובניהול הפרויקטים בתשלובת.

               

ארגונים ממשלתיים

משטרת ישראל ניהול קורס יישומי בנושא הנדסה וניהול מערכות שירות.

משרד הביטחון בחינה ושיפור של כלל תהליכי הרכש והפרויקטים – מפא"ת.

עירית ירושלים בחינת תהליך מחזור אשפה.

המועצה האזורית תמרבחינת ניתוח העיסוקים בארגון.