ד"ר שאול דר

סגל ההוראה  • בסיסי נתונים 
  • בסיסי ומחסני נתונים