ד"ר שלום מנדל

סגל ההוראה

  • בסיסי נתונים
  • סמינר בהנדסת תוכנה
  • בסיסי ומחסני נתונים