ד"ר ניר אנדלמן

סגל ההוראה  • תקשורת מחשבים לתוכנה
  • תקשורת מחשבים
  • סייבר- אבטחת רשתות תקשורת
  • תכנות ותיכון מונחה עצמים