ד"ר מאיר אזור

סגל ההוראה
מודלים סטוכסטיים
מודלים של אמינות
מבוא להסתברות
הסקה סטטיסטית