ד"ר מאיר אזור

סגל ההוראההוראה

מודלים סטוכסטיים
מודלים של אמינות
מבוא להסתברות
הסקה סטטיסטית