ד"ר איריס פורמה

סגל ההוראה
הוראה

סימולציה
חיזוי וניתוח סיכונים