ד"ר איריס פורמה

סגל ההוראההוראה

סימולציה
חיזוי וניתוח סיכונים