גב אירנה ליבסטר גב אירנה ליבסטר

סגל ההוראה
  • מבוא לתקשורת
  • מעבדה מתקדמת בתקשורת 
  • מעבדה לאלקטרוניקה ספרתית
  • מעבדת תקשורת