ד"ר חנה קלבנר

סגל ההוראה
  • קורס הכנה משוואות דיפרנציאליות חלקיות
  • שיטות מתמטיות ונומריות בהנדסת אנרגיה
  • אלגברה ליניארית
  • מבוא להסתברות