ד"ר חנה גלפרין ד"ר חנה גלפרין

סגל ההוראה

הוראה 
סדנת פרויקט גמר למערכות מידע
בסיס טכנולוגי רב תחומי
הנדסת דרישות
משחק מערכות 
פרסומים 

 

  •  Wigderson & Hana Galperin "Succinct representation of graphs" - Information and Control, Vol. 56 No. 3 (March 1983).
  • H. Galperin "Succinct representation of graphs" - Ph.D. Thesis, Princeton University, Princeton (June 1982)
  • “Apparatus for and method of modeling network devices and networks constructed therefrom” patent filed on Sept 30 1997.
  • Numerous classified system analysis publications for the MOD.