ד"ר איתן אורקיבי

סגל ההוראה

רקע מקצועי
ד"ר לפילוספיה

רקע מקצועי

עוסק בחקר שיח ורטוריקה בהקשרים של פוליטיקה, קונפליקטים חברתיים ומחאה. מחקריו עוסקים בתרבות הפוליטית בישראל ובצרפת, ומתמקדים בתפקידה של תקשורת שכנועית בהובלת קמפיינים פוליטיים, תנועות חברתיות ופולמוסים ציבוריים.