ד"ר אפרת פרל

סגל ההוראה
הוראה

יסודות חקר ביצועים וסטטיסטיקה
מבוא לחקר ביצועים
מודלים סטוכסטיים
שיטות אופטימיזציה
שיטות סטטיסטיות בניתוח נתונים
חקר ביצועים של מערכות שירות
חקר ביצועים של מערכות תשתית
מבוא להסתברות