ד"ר בנימין אברמוב

סגל ההוראה


מיקרו מעבדים ומיקרו בקרים
תכו חומרה מתקדם
מעבדה מתקדמת בתכן חומרה