גב' אלינה קנדליס

סגל ההוראה
  • מבוא מתמטיקה רענון
  • קד"א - מכינה מתמטיקה
  • חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1
  • חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2