גב' אלינה קנדליס

סגל ההוראה

לימודי תואר ראשון ושני מהפקולטה במתמטיקה יישומית באוניברסיטה

10/2000 ועד היום – מתרגלת ביחידה למתמטיקה

  • מבוא מתמטיקה רענון
  • קד"א - מכינה מתמטיקה
  • חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1
  • חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2


מתרגלת בקורסי חדוו"א 1 וחדוו"א 2 ומכינות מתמטיקה