סגל המכללה

ד"ר עוז גולן
ראש המרכז להנדסת חומרים ותהליכים - ACMPE
ד"ר עוז גולן