סגל המכללה

פרופ' אראל אבינרי
ראש המסלול
פרופ' אראל אבינרי
ד"ר אביבה בשן
ד"ר מיה גולן
ד"ר מיה גולן
מרצה בכיר
פרופ' אלן הרטמן

ד"ר גונן זינגר
ד"ר גונן זינגר
מרצה בכיר
מהנדס יורם לבל

ד"ר איריס פורמה

ד"ר אפרת פרל
ד"ר אפרת פרל
מרצה בכיר
ד"ר שי רוזנס
ד"ר שי רוזנס
מרצה בכיר