סגל המכללה

ד"ר קותי שוהם
ראש היחידה ללימודים כלליים
ד"ר קותי שוהם