סגל המכללה

ד"ר שי רוזנס
ראש החוג
ד"ר שי רוזנס
פרופ' אראל אבינרי
ד"ר אביבה בשן
ד"ר מיה גולן
ד"ר מיה גולן
מרצה בכיר
פרופ' אלן הרטמן

ד"ר גונן זינגר
ד"ר גונן זינגר
מרצה בכיר
איילת לוי

מהנדס יורם לבל

ד"ר איריס פורמה

ד"ר אפרת פרל
ד"ר אפרת פרל
מרצה בכיר