סגל המכללה

ד"ר משה תשובה
ראש החוג
ד"ר משה תשובה
פרופ' אראל אבינרי