סגל המכללה

ד"ר מיה גולן
ראש בית הספר
ד"ר מיה גולן
ד"ר אביבה בשן
ד"ר גונן זינגר
ד"ר גונן זינגר
מרצה בכיר
ד"ר אפרת פרל
ד"ר איריס פורמה

ד"ר שי רוזנס
ד"ר שי רוזנס
מרצה בכיר