סגל המכללה

ד"ר שי רוזנס
ראש בית הספר
ד"ר שי רוזנס
פרופ' אראל אבינרי
ד"ר אביבה בשן
ד"ר מיה גולן
ד"ר מיה גולן
מרצה בכיר
ד"ר גונן זינגר
ד"ר גונן זינגר
מרצה בכיר
ד"ר איריס פורמה

ד"ר אפרת פרל
ד"ר אפרת פרל
מרצה בכיר