מר אלכנסדר אולבינסקי

סגל ההוראההוראה

  • פיזיקה מכניקה
  • פיזיקה חשמל
  • מעבדת פיזיקה מכניקה
  • מעבדת פיזיקה חשמל