ד"ר ויטלי פאליי

סגל ההוראה



מעבדה לזרימה ומדידות