ד"ר אביבה בשן

ד"ר אביבה בשן

רקע אקדמי

Ph.D מהמחלקה לסטטיסטיקה של אוניברסיטת חיפה בתחום ניהול האיכות הגלובלי. לאורך השנים לימדה באוניברסיטת ת"א, במכון הטכנולוגי חולון, מרצה במכללת אפקה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול. מלמדת את הקורסים: אבטחת איכות, איכות כוללת וסמינר בניהול התפעול. נציגת המרצים במועצה האקדמית של מכללת אפקה וכן חברה פעילה בוועדה לאיכות ההוראה של המכללה. כתבה ופרסמה ספרים בנושאים: ניהול האיכות, ניהול התפעול ובקרת תהליכים סטטיסטית, המהווים ספרי לימוד רשמיים במוסדות להשכלה גבוהה.

רקע מקצועי

מייסדת, שותפה וסמנכ"ל בחברת לוגיק - מערכות יעוץ והדרכה. מתמחה בתחום האסטרטגי של ניהול התפעול וניהול האיכות הגלובליים בחברות רב לאומיות ועוסקת בו הן בהיבט המחקרי והן כיועצת לחברות הנמצאות בתהליכי גלובליזציה. למעלה מ-20 שנה של ניסיון בתעשייה בתחומי ניהול איכות ותפעול וייצור, עוסקת ביעוץ, במחקר, בהוראה אקדמית ובפיתוח סדנאות בתחומי התמחותה בישראל ובחו"ל. חברה באיגוד הישראלי לאיכות וכן באיגוד האמריקאי לאיכות ASQ.

תעשייה

פעילות בתעשייה בתחום ניהול איכות -בארגונים גלובליים
תהליכי הגלובליזציה משנים את מבנה הסביבה התפעולית ויוצרים מערך של תהליכים ומוצרים חוצי גבולות ומדינות. הסביבה התפעולית החדשה מציבה מערך אתגרים חדש עבור מנהלי התפעול ומנהלי האיכות בדרגים השונים.

דינמיקת ההתפתחות של החברה הרב לאומית: מיזוגים, רכישות, שותפויות אסטרטגיות ומודלים עסקיים באמצעותם בוחרות חברות לפעול כדי לשלב כושר תחרות גלובלי משפיעה באופן ישיר על יעדי האיכות של החברה הרב לאומית (גלובלית). עליה לפתח אסטרטגיה המתאימה למבנה רשתי עם מערכת מורכבת של יחסי גומלין אסטרטגיים, תפעוליים ושיווקיים. אסטרטגיה זו צריכה להתאים לרמת הגלובליזציה של החברה ולהכיל מנגנוני אינטגרציה המשלבים בין פעילותן של מערכות האיכות השונות בקבוצה – תוך יצירת ערך גלובלי Quality Value Adding.

ד"ר אביבה בשן מתמחה בתחום האסטרטגי של ניהול התפעול וניהול האיכות הגלובליים בחברות רב לאומיות ועוסקת בו הן בהיבט המחקרי והן כיועצת לחברות הנמצאות בתהליכי גלובליזצייה.

שרותי היעוץ הניתנים על ידה מתאפיינים בראייה מערכתית הבוחנת את מערכת האיכות כחלק מהמערכת התפעולית הגלובלית, הנדרשת להיות מעורבת בצעדים האסטרטגיים של החברה.

שירותים אלו כוללים :

 • אבחון רמת הגלובליזציה של מערכת האיכות, כפועל יוצא של רמת ההתפתחות הגלובלית - התפעולית והשיווקית, של החברה.
 • אבחון יחסי גומלין אסטרטגיים, תפעוליים ושיווקיים הדורשים ביטוי בתפקודה של מערכת האיכות הגלובלית (המצרפית).
 • מיפוי צרכי מערכת האיכות ברמה הלוקלית והגלובלית גם יחד, ובניית מתווה לוויסותם ולהשגת ערך גלובלי.
 • יעוץ וליווי בפיתוח אסטרטגיית איכות הנגזרת ותומכת באסטרטגיה הכוללת של החברה.
 • פיתוח תכניות תמיכה של מערכת האיכות במטרות האסטרטגיות, השיווקיות והתפעוליות כגורם פרואקטיבי – דינאמי, המספק ערך ומפתח יכולות לשיפור איכות המוצרים והשירותים.
 • חיזוק הזהות הגלובלית של מערכת האיכות והעצמת הרציונאל האסטרטגי, התפעולי והשיווקי בדרך עבודתה.
 • חיזוק מעמדו של גוף המטה לענייני איכות Quality Corporate כגוף מטה גלובלי המעורב בצעדים האסטרטגיים של החברה ומצוי בליבת הניהול הבינלאומי.

איכות כוללת

תקציר הקורס: מטרות הקורס:
התחרות הבינלאומית מחייבת העמדתו של המושג איכות כמושג מפתח בארגון המודרני. האיכות אינה מהווה אופציה בלבד, אלא תנאי מקדים והכרחי לשמירת פלח השוק, הרחבתו והשגת הצלחה עסקית. הקורס איכות כוללת מתמקד בשלב של מימוש פוטנציאל האיכות באמצעות תהליכי הארגון. מטרתו לספק תמונת מצב רחבה ואינטגרטיבית לגבי הנושאים הנמצאים במוקד ניהול האיכות המודרנית בארגונים וחברות תוך מתן ביטוי לגישות, טכניקות, מדדים ויישומים נבחרים. ניתן לפיכך להגדיר את מטרות הקורס כלהלן: הכרת חשיבותה של מדיניות האיכות כחלק מהמדיניות הכוללת של הארגון. הכרת מגוון הפעילויות בתכנון האיכות (של מוצר או שירות) לפיתוח מוצרים, שירותים ותהליכים שיספקו את צרכי הלקוח. הבנת חשיבותן של מערכות איכות במימוש מדיניות האיכות של הארגון. הגדרת פעולות אבטחת איכות במחלקות / פונקציות שונות בארגון. הכרת כלים וטכניקות מסייעות בתכנון האיכות ובמימושה במסגרת רב תהליכית.


אבטחת איכות

תקציר הקורס: מטרות הקורס:
הסטודנטים יכירו בעובדה כי אבטחת האיכות היא מיכלול פעילויות שיטתי ומתוכנן שנועד להבטיח כי המוצר או השירות יספקו את דרישות האיכות וצרכי המשתמש. הסטודנטים יבינו כי אבטחת איכות מכילה מערכת גישות לפתרון בעיות איכות ובעיות ביצוע הנובעות ממנה. הסטודנטים ירכשו מיומנויות בחיזוי כשלים והערכות למניעתם, בניתוח כושר תהליך, בבקרת תהליכים סטטיסטית SPC ובדגימת קבלה. הסטודנטים יכירו בהשפעות שיש לאיכות טובה או לחילופין לאיכות ירודה על מיכלול של משימות כמו: שיווק, רכש, לוגיסטיקה, מימוש יעדים תפעוליים – והמשאבים הנדרשים למימושם.

מחקר

A Hierarchical Model for Quality Management System in Global Organizations.
Aviva Bashan, Amos Notea

International journal of Quality & Reliability Management.
Vol.35 No.7, pp. 1380-1398 Publication
Date :August 2018.


Quality Management Challenges in a Dynamic Reality of Mergers, Acquisitions and Global Expansion
Aviva Bashan, Deganit Armom.

International journal of Quality & Reliability Managemen
Vol.36 No.7, pp 1192-1211 Publication
Date : 5 August 2019.

Globalization, Quality and Systems Thinking: Integrating Global Quality ‎Management and a Systems View

Aviva Bashan, Sigal Kordova
Heliyon
Puplication Date : 11 February 2021

Books

The Following books, Published by me, serve as official textbooks at universities and colleges, in the Industrial Engineering and Business Management Faculties

Aviva Bashan,Globalization,Quality and everything in between,Logic Publication, 2014 .Hebrew

Aviva Bashan, Operations and Production Management, Logic Publication, 1999 .Hebrew

Aviva Bashan, Quality Management and Statistical Quality Control, Logic Publication, 1997 .Hebrew

Aviva Bashan, Acceptance Sample and Statistical Quality Control, Problems and Solutions, Logic Publication, 1997 .Hebrew

Aviva Bashan (with Dr. Gila Benisty, CPA Francis Zehavi), Stock Systems Management and Logistics, Logic Publication, 1996 .Hebrew

.Aviva Bashan, Production Planning and Supervision (2 Volumes), 1994 .Hebrew

Aviva Bashan, Statistical Quality Control and Production Planning and Supervision, Problems and Solutions, 1991.Hebrew

During a mutual project with the Ministry of education and “Amal” Chain for Learning through the Internet – E-Learning .Hebrew

Processes Planning and Supervision, Amal/Ministry of Education/Logic, 2003

Operating Kits in the Organization, Amal/Ministry of Education/Logic, 2003

Introduction for Statistics, Amal/Ministry of Education/Logic, 2003

Working Papers

Bashan A., Notea A. A model for functional global integration on the network basisofthe quality system

Bashan A. Notea A., Quality management challenges in a dynamic reality of mergers acquisitions and global expansion

Bashan A. Notea A., ISO 9001 ISO 9004-Their Inability to respond to the complexity level of processes in global organizations

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

אני מאשר/ת ומסכים/ה לרישום פרטיי במאגרי המידע של אפקה, לרבות לצורך דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים באמצעי התקשורת השונים.

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?