אירועי יום נאמנים "מהנדסים עתיד" יום רביעי 29.05.19 בשעה 12:00 |