כנס למפתחי רכב ומערכות רכב יום חמישי 30.03.17 בשעה 15:30 |