ניהול מערכות מורכבות בארגונים יום שלישי 25.12.18 בשעה 17:00 |