ערב עיון | שותפות ציבורית-פרטית בהקמת פרויקטי תחבורה יום רביעי 16.12.15 בשעה 16:30 |