מפגש הכנה לקראת פתיחת שנת הלימודים לתואר ראשון תשע"ו יום שישי 16.10.15 בשעה 09:30 |


לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ו, נקיים מפגש היכרות, בו נציג מידע וכלים בסיסיים, שיקלו על הסטודנטים בכניסה חלקה לשנת הלימודים הראשונה.


בתוכנית:
9:30 - הרשמה והתכנסות 
10:00 - מפגש מרכזי
10:30 - מתחם היכרות עם מגוון יחידות המכללה ומתחמים מאתגרים
11:15 - מפגש עם ראשי מחלקות
12:00 - סיור בקמפוס המכללה
12:30 - סיום

מפגש פתיחת שנת הלימודים