יום היכרות 2018 יום שישי 12.10.18 בשעה 09:00 |

יום היכרות לסטודנטים חדשים, פרטים נוספים בהמשך