מסיבת פתיחת שנה! באווירה לטינית יום רביעי 30.10.19 בשעה 12:00 |

מסיבת פתיחת שנת הלימודים תש"פ!!!